Make your own free website on Tripod.com

 

100% 愛 上 他 烘火農麵 包 震 震 狗
上 年 有 趴 地 熊 的 作 者 末 政 光 來 港 宣 傳 , 趴 地 登 時 紅 得 發 紫 , 獲 得 空 前 成 功 。 既 然 咁 使 得 , 今 年 再 接 再 厲 並 加 強 陣 容 , 邀 請 了 同 是 來 自 San-x 的 兩 大 作 者 來 臨 香 江 搞 簽 名 會 , 他 們 就 是 烘 麵  包 ( Kogepan ) 作 者 高 橋 美 起 同 震 震 狗 ( Buru Dog ) 設 計 師 平 野 幸 子 , 兩 者 都 是 今 年 剛 起 步 的 新 Character , 正 好 順 勢 谷 一 谷 。 兩 位 設 計 師 同 是 第 一 次 來 港 便 為 自 己 的 Character 博 命 宣 傳 , 連 街 都 無 得 去 非 常 之 陰 功 , 不 過 當 見 到 排 山 倒 海 的 Fans 擁 戴 自 己 的 Character 時 , 相 信 所 有 的 付 出 都 是 值 得 的 。

撰 文 : 神 經 刀

攝 影 : 方 偉 堅 ( 訪 問 ) 、 Venus ( Product )

查 詢 電 話 : 2851-2333

麵 包 Kogepan 作 者
高 橋 美 起 ( Takahashi Miki )
大 大 眼 細 細 粒 語 氣 有 點 似 Chara 的 高 橋 小 姐 , 居 然 會 是 烘 的 親 生 媽 媽 , 實 在 有 點 難 以 相 信 , 但 望 望 原 來 發 現 高 橋 的 樣 貌 又 確 實 有 點 似 烘 仔 , 同 樣 面 形 圓 碌 碌 兩 眼 發 光 , 不 過 千 祈 唔 好 話 佢 似 喎 , 翻 譯 小 姐 話 佢 唔 鍾 意

唯 一 唔 同 的 是 , 烘 木 無 表 情 而 高 橋 就 表 情 多 多 , 好 鬼 可 愛 。 至 於 點 解 烘 仔 無 表 情 ? 高 橋 就 話 : 「 原 本 Kogepan 是 一 個 名 貴 的 豆 沙 包 , 某 日 意 外 地 被 燒 焦 , 事 出 突 然 嚇 一 嚇 , 大 受 打 擊 之 下 變 得 目 光 呆 滯 木 無 表 情 喇 ! 」 從 此 變 得 消 極 的 性 格 確 實 帶 點 傷 感 : 「 自 細 都 較 鍾 意 反 派 卡 通 人 物 , 不 太 刻 意 塑 造 但 畫 畫 下 就 畫 了 烘 麵 包 。 」

經 常 有 人 問 烘 的 消 極 性 格 是 否 來 自 作 者 的 投 影 , 高 橋 親 自 解 說 : 「 其 實 每 個 人 都 有 負 面 的 思 想 , 無 奈 的 時 候 , 或 唔 開 心 自 暴 自 棄 的 時 候 , 烘 可 以 是 每 一 個 人 的 投 射 , 能 夠 得 到 共 鳴 。 」

事 實 上 日 本 卡 通 界 亦 有 明 顯 的 轉 變 , 可 愛 得 意 早 已 不 是 指 標 之 一 , 所 追 求 的 反 而 是 有 內 涵 有 性 格 的 人 物 , 烘 麵 包 受 歡 迎 正 是 最 佳 例 子 。

Buru Dog 設 計 師
平 野 幸 子 ( Hirano Yukiko )
平 野 幸 子 的 角 色 比 較 與 別 不 同 , 皆 因 Buru Dog 的 原 著 是 趴 地 熊 的 作 者 , 只 因 忙 於 為 趴 地 熊 設 計 新 作 , 因 此 將 Buru Dog 的 設 計 工 作 交 給 同 是 San-x 設 計 師 的 平 野 幸 子 小 姐 , 從 此 Buru Dog 與 幸 子 成 為 美 妙 的 合 作 伙 伴 。 養 子 不 及 親 生 兒 , 對 於 創 作 方 面 會 否 受 到 影 響 : 「 長 久 以 來 的 相 處 , 我 已 經 當 佢 是 自 己 的 Character , 由 牠 的 動 作 、 表 情 、 姿 勢 、 產 物 及 朋 友 仔 都 是 自 己 親 手 湊 大 , 而 現 時 的 工 作 主 要 都 是 為 Buru Dog 創 作 , 亦 愈 來 愈 鍾 意 牠 。 」

Buru Dog 的 性 格 與 烘 強 烈 對 比 , 前 者 驚 驚 青 青 後 者 獨 立 自 主 , 各 有 各 的 Fans 互 補 不 足 , 「 Buru Dog 吸 引 人 之 處 是 細 膽 、 可 憐 、 怕 甲 蟲 , 特 別 惹 人 憐 愛 」 平 野 小 姐 斯 文 淡 定 地 回 應 。

平 野 小 姐 家 中 無 養 狗 , 所 以 Buru Dog 的 性 格 某 部 分 是 來 自 她 的 姨 甥 , 非 常 趣 怪 的 小 朋 友 , 但 平 野 強 調 : 「 Buru Dog 是 獨 立 的 個 體 , 不 是 擬 人 化 , 亦 是 動 物 化 , 是 特 別 的 一 種 生 物 。 」

在 平 野 悉 心 的 照 料 下 能 夠 贏 得 眾 人 喜 愛 相 信 都 不 負 末 政 光 所 望 喇 !烘 檔 案
因 為 一 次 意 外 令 本 來 名 貴 的 身 軀 燒 焦 了 的 烘 包 , 變 得 自 暴 自 棄 , 木 無 表 情 , 冷 眼 看 世 界 的 態 度 反 而 令 到 大 部 分 人 起 共 鳴 大 為 受 落 , 連 高 橋 小 姐 都 意 想 不 到 呢 !烘 產 物
現 時 大 部 分 烘 產 物 都 是 來 自 本 港 Licence , 價 錢 經 濟 實 惠 之 餘 水 準 亦 漸 高 , 尤 其 公 仔 玩 物 , 高 橋 亦 十 分 滿 意 , 大 家 可 以 放 心 選 購 。Buru Buru Dog 檔 案
1999 年 7 月 由 末 政 光 設 計 的 Buru Dog , 白 雪 雪 小 狗 仔 , 特 徵 是 開 心 時 又 震 唔 開 心 時 又 震 , 驚 青 時 唔 使 講 當 然 又 震 啦 , 水 汪 汪 的 雙 眼 狀 甚 可 憐 , 望 見 就 想 抱 抱 的 卡 通 狗 , 產 物 亦 漸 多 。麻 質 銀 包
2000 Oriental Daily News. All rights reserved.