Make your own free website on Tripod.com

 

古 巨 基 兩 度 中 暑 休 克
《 情 深 深 》 拍 攝 高 度 保 密   司 法 部 專 車 載 演 員

正 在 上 海 車 墩 拍 攝 的 瓊 瑤 新 劇 《 情 深 深 雨 濛 濛 》 , 開 拍 至 今 已 有 三 個 多 月 , 但 劇 中 一 班 演 員 趙 薇 、 林 心 如 、 古 巨 基 、 蘇 有 朋 的 造 型 保 密 , 從 未 曝 光 ; 據 知 瓊 瑤 跟 一 班 演 員 簽 約 時 , 合 約 聲 明 造 型 不 得 曝 光 , 以 保 持 神 秘 感 , 故 謝 絕 記 者 探 班 。

但 據 本 報 收 到 消 息 所 知 , 《 情 深 深 》 一 劇 開 拍 至 今 , 似 乎 不 甚 順 利 , 繼 早 前 因 外 景 車 撞 毀 , 要 動 用 司 法 部 的 專 車 接 送 演 員 到 現 場 開 工 , 日 前 古 巨 基 更 因 中 暑 , 在 拍 攝 現 場 暈 倒 , 林 心 如 亦 因 工 作 過 勞 而 引 致 肝 功 能 變 差 。

抗 拒 坐 司 法 車
昨 日 本 報 特 派 記 者 前 往 上 海 《 情 深 深 》 的 拍 攝 現 場 欲 了 解 拍 攝 情 況 時 , 發 現 外 景 場 地 果 然 是 荒 蕪 一 片 , 且 在 上 海 市 郊 搭 了 一 棟 堡 壘 式 的 別 墅 , 拍 攝 地 點 果 然 夠 晒 保 密 。

因 為 別 墅 內 有 工 作 人 員 守 在 門 口 處 , 所 以 記 者 不 能 入 內 採 訪 , 加 上 拍 攝 地 點 乃 別 墅 二 樓 , 故 更 加 不 得 其 門 而 入 , 記 者 只 發 現 林 心 如 在 樓 下 食 消 夜 充 飢 。

但 卻 在 門 外 發 現 一 部 司 法 部 專 車 , 據 知 自 從 外 景 車 撞 毀 後 , 每 天 都 由 該 司 法 部 的 專 車 接 載 演 員 , 但 初 期 有 部 分 演 員 抗 拒 上 該 專 車 , 因 該 專 車 平 常 也 用 來 接 載 犯 人 , 所 以 大 家 笑 言 不 想 變 監 犯 。

心 如 肝 部 不 適
此 外 , 古 巨 基 因 抵 受 不 了 上 海 的 攝 氏 卅 六 度 炎 熱 天 氣 , 所 以 日 前 在 拍 攝 現 場 兩 度 休 克 , 雖 然 只 是 短 短 的 十 秒 , 但 也 嚇 得 當 時 的 對 手 蘇 有 朋 和 工 作 人 員 擔 心 不 已 , 幸 好 甦 醒 過 來 後 沒 有 大 礙 , 但 古 巨 基 為 免 影 響 拍 攝 進 度 , 即 使 抱 恙 也 繼 續 開 工 , 被 瓊 瑤 大 讚 他 甚 有 演 員 精 神 。

而 林 心 如 亦 因 長 期 工 作 過 勞 , 現 在 又 在 上 海 分 別 趕 拍 《 情 深 深 》 和 《 雷 霆 戰 警 》 , 所 以 引 致 肝 部 不 適 , 但 最 快 也 要 待 完 成 手 頭 上 工 作 , 才 能 返 台 調 養 身 子 。

《 情 深 深 雨 濛 濛 》 便 是 在 這 幢 看 似 鬼 屋 的 堡 壘 別 墅 秘 密 拍 攝 。

林 心 如 在 車 墩 的 外 景 場 地 內 , 趁 未 埋 位 在 樓 下 吃 消 夜 充 飢 , 嘴 膩 膩 的 , 不 知 吃 得 多 滋 味 。

車 墩 外 景 地 旁 泊 了 一 部 司 法 部 專 車 , 用 來 短 期 接 載 演 員 。 但 有 演 員 笑 說 不 想 做 犯 人 , 拒 上 車 。

古 巨 基 因 抵 受 不 住 攝 氏 卅 六 度 天 氣 , 拍 攝 途 中 突 然 休 克 。

 

2000 Oriental Daily News. All rights reserved.

 

 

古 巨 基 上 海 兩 度 中 暑

古 巨 基 早 幾 日 上 海 拍 劇 集 《 情 深 深 雨 濛 濛 》 時 兩 度 中 暑 休 克 ,  日 DJ 周 國 豐 打 過 電 話 搵 基 仔 , 佢 話 : 「 基 仔 ( 古 巨 基 ) 把 聲 好 , 至 於 點 解 中 暑 休 克 , 佢 表 示 可 能 因 四 十 幾 個 鐘 冇 , 一 埋 位 就 要 拍 打 戲 , 所 以 支 持 唔 住 ! 」