Make your own free website on Tripod.com
冇 男 士 風 度   古 巨 基 唔 送 女 友 返 家


男 士 夢 寐 以 求 的 女 友 不 但 要 善 解 人 意 、 事 事 打 點 一 切 , 最 重 要 是 每 次 拍 拖 後 還 自 行 乖 乖 搭 車 返 屋 企 , 古 巨 基 的 保 母 女 友 Lorraine 就 有 齊 呢 條 件 。 最 近 記 者 先 後 兩 次 發 現 古 巨 基 與 女 友 約 會 後 , 任 由 女 友 於 深 宵 獨 自 歸 家 , 看 來 他 絕 不 擔 心 女 友 安 全 , 似 乎 冇 乜 男 士 風 度


 

其 間 Lorraine ( 右 一 ) 為 了 掩 人 耳 目 , 刻 意 走 在 前 面 , 與 基 仔 保 持 距 離 。

食 過 晚 飯 後 , Lorraine 由 友 人 陪 同 下 乘 車 離 開 。

 

基 仔 到 停 車 場 繳 費 後 , 再 送 另 外 兩 位 友 人 離 開 。

 


12 月 16 日 凌 晨 3:00am
當 各 人 還 在 食 肆 內 , Lorraine 已 走 到 門 外 畀 貼 士 泊 車 仔 , 真 係 廿 四 孝 女 友 。


五 分 鐘 後 , 戴 上 賊 仔 帽 的 古 巨 基 ( 左 一 ) 和 林 心 如 ( 右 二 ) 才 施 施 然 步 出 食 店 。


古 巨 基 竟 任 由 女 友 獨 自 乘 的 士 , 自 己 則 駕 駛 灰 黑 色 的 Jeep 離 去 。


 

早 前 記 者 發 現 古 巨 基 和 女 友 Lorraine 到 銅 鑼 灣 「 友 和 」 食 日 本 料 理 , 同 行 還 有 拍 劇 集 《 情 深 深 . 雨 濛 濛 》 飾 演 基 仔 情 人 的 林 心 如 。 在 凌 晨 三 時 , Lorraine 首 先 彈 出 , 皆 因 她 心 急 替 基 仔 畀 貼 士 泊 車 仔 , 果 然 體 貼 周 到 。
其 後 戴 上 一 頂 「 賊 仔 帽 」 的 基 仔 和 心 如 等 人 才 施 施 然 步 出 食 肆 。 想 不 到 Lorraine 與 各 人 揮 手 道 別 後 , 有 順 風 車 都 唔 搭 , 竟 獨 自 乘 的 士 , 基 仔 身 為 男 友 卻 由 得 女 友 深 宵 歸 家 。
事 隔 四 天 , 他 們 與 友 人 相 約 在 又 一 城 「 香 辣 屋 」 食 泰 國 , 其 間 基 仔 和 Lorraine 搭 電 梯 時 肩 並 肩 , 有 講 有 笑 , 狀 甚 親 暱 。 有 時 候 為 了 掩 人 耳 目 , Lorraine 又 刻 意 與 基 仔 保 持 距 離 , 認 真 識 做 。 晚 上 十 時 許 , Lorraine 由 友 人 陪 同 下 乘 車 離 開 , 反 而 基 仔 到 停 車 場 車 , 再 送 另 外 兩 位 友 人 離 開 。
真 唔 明 基 仔 點 解 咁 放 心 女 友 「 夜 媽 媽 」 一 個 人 返 屋 企 , 唔 擔 心 咩 ?

 
娛樂

採訪:家寶  攝影:范奇 撰文:漢雲