Make your own free website on Tripod.com

 

古 巨 基 外 遊 童 心 未 泯

 

 

2000 年 02 月 12 日

 

昨 日 是 年 初 七 , 許 多 出 埠 登 台 或 旅 遊 度 假 的 藝 人 , 都 開 始 紛 紛 回 港 , 好 似 陳 慧 珊 夫 婦 、 陳 慧 琳 、 吳 鎮 宇 、 古 巨 基 等 都 收 拾 心 情 分 別 返 港 工 作 .
 

買 成 箱 玩 具


而 一 向 好 動 的 古 巨 基 亦 在 昨 日 從 台 灣 回 港 , 他 在 今 次 假 期 去 了 多 個 地 方 , 包 括 美 國 拉 斯 維 加 斯 、 日 本 東 京 以 及 台 灣 , 今 次 行 程 雖 然 愉 快 緊 密 , 但 卻 發 生 一 段 不 太 開 心 的 小 插 曲 , 他 謂 : 「 o係拉 斯 維 加 斯 唔 見 o左個 銀 包 , 好 彩 , 幾 經 辛 苦 之 下 , 最 後 都 能 夠 搵 得 番 。 」

雖 然 發 生 唔 見 銀 包 o既 小 插 曲 , 但 記 者 見 古 巨 基 行 李 多 多 , 收 穫 看 似 相 當 不 俗 , 古 巨 基 即 笑 謂 : 「 係 呀 , 我 o係東 京 就 已 經 買 o左 成 箱 玩 具 返 o黎 ! 」 嘩 ! 玩 具 都 成 箱 咁 買 , 古 巨 基 果 然 童 心 未 泯 。

indent2.gif (117 bytes)Back

 

2000 Oriental Daily News. All rights reserved.