Make your own free website on Tripod.com
古 巨 基 遭 母 親 責 備
面 見 瓊 瑤 未 索 簽 名

最 近 台 灣 盛 傳 古 巨 基 與 保 母 Lorrine 分 手 , 「 第 三 者 」 是 基 仔 的 國 語 老 師 。 日 前 這 位 「 第 三 者 」 更 接 受 台 灣 傳 媒 訪 問 時 , 力 指 基 仔 從 沒 特 別 關 心 保 母 , 就 算 重 東 西 亦 吩 咐 她 去 拿 , 兩 人 不 似 拍 拖 。 又 指 該 保 母 不 扮 靚 , 連 唇 膏 亦 沒 塗 , 根 本 就 不 似 墮 入 愛 河 的 少 女 。

昨 日 基 仔 聽 到 此 傳 聞 後 沒 好 氣 地 說 : 「 呢 單 新 聞 好 搞 笑 喎 ! 我 覺 得 懵 查 查 , 竟 然 有 咁 傳 聞 。 ( 究 竟 佢 係 唔 係 你 分 手 『 第 三 者 』 ? ) 絕 對 唔 係 。 」 記 者 再 追 問 「 第 三 者 」 是 否 另 有 其 人 ? 基 仔 就 只 有 哈 哈 大 笑 , 不 肯 再 回 答 有 關 感 情 的 問 題 。

下 月 底 基 仔 將 飛 往 上 海 開 拍 瓊 瑤 的 《 情 深 深 • 雨 濛 濛 》 , 原 來 基 仔 的 母 親 是 「 瓊 瑤 迷 」 , 當 她 知 道 兒 子 曾 與 偶 像 見 面 後 , 就 責 怪 基 仔 沒 有 替 她 簽 名 。 不 過 基 仔 已 安 排 媽 咪 到 上 海 探 班 與 瓊 瑤 見 面 , 基 媽 知 道 後 開 心 到 跳 起 。

至 於 戲 中 基 仔 會 否 與 女 主 角 林 心 如 和 趙 薇 有 Kiss 場 面 呢 ? 他 說 : 「 我 未 收 齊 劇 本 , 只 知 道 會 擁 抱 。 」 據 知 基 仔 為 騰 出 檔 期 接 拍 該 劇 , 已 推 掉 幾 部 電 影 、 登 台 , 白 白 溜 走 七 位 數 字 的 收 入 。 但 基 仔 表 示 演 這 劇 是 榮 幸 , 而 且 有 助 開 拓 全 球 華 人 市 場 , 絕 對 不 能 以 金 錢 衡 量 。

基 仔 否 認 因 國 語 老 師 介 入 做 「 第 三 者 」 與 助 手 女 友 Lorrine 分 手 。

 

2000 Oriental Daily News. All rights reserved.

indent2.gif (117 bytes)Back